Suorituskyvyttömyysvakuutuksen tarjouspyyntö
 
 

Täytä tarjouspyyntö ja lähetä se Pohjola Vakuutukseen.

Lisätietoa saat rakennusvirhevakuutuksesta sähköpostitse rakennusvirhe@pohjola.fi

 
 
* Pakollinen tieto 
 
 
Perustajaosakas
 
 
* Nimi:  
* Y-tunnus tai henkilötunnus:    
  Yhteyshenkilö:  
  Yhteyshenkilön sähköpostiosoite:  
  Puhelin:    
  Faksi:    
 
 
Asunto-osakeyhtiö
 
 
* Nimi:  
 
 
Asiakirjat
 
  Seuraavat asiakirjat ovat perusta riskianalyysille ja hinnoittelulle. Lähetä liitteet sähköpostilla rakennusvirhe@pohjola.fi

Merkitse toimitettavat asiakirjat

 
 
 Pääpiirustukset     Valvontasopimus (RT80250)   
 RS-taloussuunnitelma     Rakennusselostus   
 Urakkasopimus (RT80260)     Rakennuslupapäätös   
 Pohjatutkimus   
 
 
Vakuutuskirjan toimitusosoite
 
 
  Vakuutuskirja toimitetaan:    RS-pankille     Perustajaosakkaalle    Muulle
  Nimi:  
  Osoite:  
  Sähköpostiosoite:  
 
 
Työnjohto
 
 
  Vastaava työnjohtaja:  
  Sähköpostiosoite:  
  Arvo/ammatti:  
  Puhelin:  
 
 
Valvonta
 
 
  Työmaan valvoja:  
  Sähköpostiosoite:  
  Arvo/ammatti:  
  Puhelin:  
 
 
Toteutus
 
 
  Pääurakoitsija:  
  Y-tunnus:  
 
 
Työmaan ja rakennusten tiedot
 
 
  Tontin kiinteistötunnus:  
* Osoite:  
* Postinumero ja -toimipaikka:  
* Rakennustyyppi:    Omakoti- ja paritalo
   Rivitalo
   Kerrostalo
   Muu, mikä? 
* Kokonaispinta-ala =
kerroksien bruttoala:
   m2
* Huoneistoala:    m2
* Kokonaistilavuus:    m3
* Huoneistojen lukumäärä:     kpl
* Töiden arvioitu aloituspäivä:   (pp.kk.vvvv)
* Arvioitu käyttöönotto- tarkastuspäivä:   (pp.kk.vvvv)
 
 
Asuinrakennusten rakenteet
 
 
* Maapohja:  
* Perustus:  
* Alapohja:  
* Kantava runko:  
* Ulkoverhous:  
* Kattotyyppi:  
 
 
Laadunvarmistus
 
* Merkitse laadunvarmistustiedot
 
  1. Laatusuunnitelma
  Yrityksellä on SFS-ISO 9000 -standardi sarjan mukainen laatujärjestelmä
   Kyllä  Ei  Ei tietoa
  Yrityksellä on muu suunnittelun ja tuotannon käsittävä laadunvarmistusmalli
   Kyllä  Ei  Ei tietoa
  2. Vastuunjako
  Kohteen eri vaiheiden vastuuhenkilöistä ja vastuista on kirjallinen luettelo
   Kyllä  Ei  Ei tietoa
  3. Perustamisolosuhteet
  Maanpinnan kuivatus, rakennuspohjan salaojitus ja rakennuksen alapohjan rakenteet
on suunniteltu RakMKC2 "Kosteus rakentamisessa" määritysten mukaisesti.
   Kyllä  Ei  Ei tietoa
  4. Rakennuksen kosteustekninen toimivuus
  Ulkoseinärakenteet, vesikatto- ja yläpohjarakenteet, märkätilat sekä laitteet ja putket
on suunniteltu RakMKC2 mukaisesti.
   Kyllä  Ei  Ei tietoa
  5. Työmaavalvonnan dokumentointi (Maankäyttö- ja rakennuslaki 150§)
  Ympäristöministriön julkaiseman Työmaan tarkastusasiakirjan mukaisesti
   Kyllä  Ei  Ei tietoa
  Muuta vastaavaa tarkastusasiakirjaa käyttäen
   Kyllä  Ei  Ei tietoa
 
 
Suunnitelmien tarkastus
 
 
* Perustajaosakas on tarkastanut, että suunnitelmat täyttävät lain ja rakentamista koskevien
määräysten vaatimukset
   Kyllä  Ei  Ei tietoa
 
 
Kustannuserittely (täysinä euroina)
 
 
  A. Osakkeiden velattomat myyntihinnat yhteensä (sis. ALV)  e
  B. Vähennetään maapohjakustannukset (tontin hinta ja siihen liittyvät maksut ja verot)  e
  C. Vähennetään kunnallistekniikan liitymismaksut  e
  Vakuutusmäärän ja vakuutusmaksun peruste (A - B - C)  euroa (sis. ALV)
  Kustannuserittely lasketaan samalla tavoin ja samoin perustein kuin RS-taloussuunnitelmassa, vaikka kohdetta ei rakennettaisi RS-sopimuksella. Vakuutuksen hinnoittelua varten tarvitaan kaikkien osakkeiden suunnitellut myyntihinnat yhteensä. Niistä vähennetään maapohjakustannukset ja kunnallistekniikan liittymismaksut.
 
 
Lisätiedot
 
 
 

    

 
Tyhjennä Esikatsele Lähetä
    Sivun ylälaitaan Tulosta